دکتر علیرضا قربانی شریف

تست های تشخیصی

تست تیلت

تست تیلت

برای تشخیص علت سنکوپ (غش کردن) بدون دلیل، از بیمار تست تیلت (Tilt) تخت شیب دار می گیرند. پزشک برای تعیین علت سنکوپ، سرگیجه یا غش

تست ورزش قلب

تست ورزش قلب چیست؟

تست ورزش یکی از تست های ضروری برای بررسی عملکرد قلب و وجود بیماری های قلبی است. در این مقاله قصد داریم

اکوکاردیوگرافی قلب

اکوکاردیوگرافی که به آن “سونوگرافی قلب” یا “اکوی قلب” نیز گفته می شود روشی است که در آن با استفاده از امواج