دکتر علیرضا قربانی شریف

درمان بیماری های قلبی

تاکی کاردی چیست؟

 هنگامی که تاکی کاردی دارید، ضربان قلب شما برای چند ثانیه تا چند ساعت سریعتر از آنچه باید، می زند.  به طور